אושן מד

  • ocean55
  • ocean44
  • ocean33
  • ocean22
  • ocean11

הלקוח

יבואן ציוד גלישה

 

הקונספט

תהליך העבודה כלל עיצוב סקיצות ללוגו כאשר גוון הרקע יהיה אחיד לכל הסקיצות לפי בחירה מוקדמת ממניפת פנטון.

הלקוח ביקש לשים דגש על גוונים כחולים של ים ולהעביר תחושת אקסטרים.

 

הטמעה

עיצוב סקיצות לוגו