האיחוד האירופי

  • eu2
  • eu1
  • eu

הלקוח

משלחת הנציבות האירופית למדינת ישראל

 

התחקיר

מהתחקיר עלה הצורך לשמור על הקו הוויזואלי הנוקשה והאחיד, ויחד עם זאת לדעת לשלב בצורה עדינה ויחד עם זאת בולטת, משהו שונה.

 

האתגר

יצירת סימניה וגלויה שתשמור הן על הקונספט העיצובי של האיחוד האירופי ותשלב בתוכו רמז לרעיון חדשני.
בעבודה זו היה חשוב מאוד לשמור על צבעי האיחוד האירופי ולכן היה צורך בהבאה לדפוס.


הקונספט

שילוב לוגו האיחוד האירופי בתוך נורה, המסמלת הברקה, אור, היוולדות של רעיון חדש.


הטמעה

עוצבה סימניה נוקשה לספר וגלויה מנייר ממוחזר נטול עץ אשר חולקו בעשרות אלפי עותקים ברחבי העולם.